تاریخچه:

مرکز تحقیقات عفونت های بیمارستانی   در نیمه اول سال 1391 و با کسب موافقت اصولی  در تاریخ 17/4/1391 فعالیت خود را در بیمارستان امام رضا (ع) آغاز نمود.

کلینیک بیماریهای کبد و هپاتیت در ابتدا در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) کرمانشاه در تاریخ 26/5/82 شروع به فعالیت نمود. پس از بازدید از مراکز تحقیقاتی مرتبط با بیماریهای کبد و هپاتیت در سطح کشور و فراهم شدن امکانات و تسهیلات لازم اساسنامه کلینیک در تاریخ 24/4/83 به تصویب رسید و این مرکز رسما" کار خود را آغاز کرد. در مورخه 6 اردیبهشت ماه 1385 شورای پژوهشی دانشگاه با تصویب کلینیک به عنوان مرکز تحقیقات بیماری های کبد و هپاتیت درون دانشگاهی موافقت نمودند. و سپس در سال 1393 با موافقت شورای پژوهشی به مرکز  تحقیقات بیماریهای کبد تغییر نام پیدا کرد. مرکز تحقیقات گوارش و کبد نیز در سال 1393 مجوز اصولی خود را اخذ نمود.

به منظور بهره وری و هم افزایی فعالیت های مراکز تحقیقاتی در راستای ارتقاء و مشارکت اعضای هیات علمی، در جلسه کمیسیون تأسیس واحدهای تحقیقاتی مورخ 13 تیر1397 با ادغام سه مرکز فوق تحت عنوان «مرکز تحقیقات بیماری های عفونی» موافقت شد و هم اکنون این مرکز در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه اهداف خود را پی میگیرد.

مجوز موافقت اصولی مرکز