رئیس دانشگاه

 

دکتر قباد محمدی

دکتر قباد محمدی

استاد فارماسیوتیکس
گروه فارما سیوتیکس، نانوفناوری داروئی و کنترل دارو، دانشکده داروسازی
پژوهشکده فناوری‌های سلامت
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

تلفن:34262252 

 E-mail:ghmohammadi@kums.ac.ir

لینک علم سنجی دکتر قباد محمدی