دکتر آرزو بزرگ امید

دکتر آرزو بزرگ امید

دکتر آرزو بزرگ امید

استادیار انگل‌شناسی پزشکی

دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی
پژوهشکده سلامت

Email: arezoobozorgomid@yahoo.com

 

تلفن:34262252

لینک علم سنجی دکتر بزرگ امید