دکتر کیقباد قدیری

 

دکتر کیقباد قدیری

استاد بیماری‌های عفونی کودکان

گروه بیماری‌های کودکان، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی
پژوهشکده سلامت

 

E-mail: k_ghadiri@yahoo.com

تلفن:34262252

لینک علم سنجی دکتر قدیری