دکتر علیرضا خاتونی

دکتر علیرضا خاتونی

استاد پرستاری
گروه داخلی جراحی، فن پرستاری وسلامت جامعه، دانشکده پرستاری و مامایی
مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی
پژوهشکده سلامت

E-mail: akhatony@gmail.com

تلفن:34262252

لینک علم سنجی دکتر خاتونی