دکتر کیقباد قدیری


دکتر کیقباد قدیری

استاد بیماری‌های عفونی کودکان

گروه بیماری‌های کودکان، دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی

پژوهشکده سلامت

E-mail: k_ghadiri@yahoo.com

تلفن:34262252

لینک علم سنجی دکتر قدیری

Dr. Ghadiri